Kialla** Kialla Organic White Rice Flour 500g

** Kialla Organic White Rice Flour 500g

$1.00 WAS 5.95

85% OFF RRP $6.50
Kialla Organic Besan Flour 500g
17% OFF RRP $5.95
Kialla Organic Brown Rice Flour 1kg
10% OFF RRP $9.95
Kialla Organic Hulled Millet 500g
13% OFF RRP $5.95
Kialla Organic Plain Unbleached Flour 1kg
17% OFF RRP $5.95
Kialla Organic Plain Wholegrain Flour 1kg
7% OFF RRP $5.30
Kialla Organic Polenta 500g

Kialla Organic Polenta 500g

$4.95

10% OFF RRP $5.50
Kialla Organic Self-Raising Unbleached Flour 1kg
19% OFF RRP $6.95
Kialla Organic Self-Raising Wholegrain Flour 1kg
11% OFF RRP $8.95
** Kialla Organic Brown Rice Flour 5kg

** Kialla Organic Brown Rice Flour 5kg

$5.00 WAS 43.95

89% OFF RRP $46.95
Kialla Organic Rolled Oats 5kg

Kialla Organic Rolled Oats 5kg

$29.95

21% OFF RRP $37.95